ConTribUte

CON = met
TRIBE = een vereniging van gelijkgestemden
UTOPIA = de schets van een ideale samenleving die de maatschappij tot voorbeeld dient te strekken

Ons scheppingsverhaal… ConTribUte ontsproot uit het gedachtengoed van 4 ondernemers die elkaar ergens onderweg ontmoetten op het pad van hun eigen groeitraject. Ze bleken een gemeenschappelijk verlangen te delen, nl. bijdragen aan het vormgeven van ‘de Nieuwe Wereld’ door het ware potentieel in bedrijven, systemen en organisaties wakker te maken ten behoeve van de maatschappij en het collectief. Dit betekent dat organisaties en hun leiders opnieuw mogen leren om vanuit een open hart, onderlinge verbinding en een diepgaand en dienend vertrouwen te gaan leiden. Een leiderschap dat het systeem en haar mensen bekrachtigt van onderuit, en niet langer trekt en oplegt van bovenaf.

Ons netwerk: een waar ecosysteem

Om een organisatie of systeem en haar mensen tot volle wasdom te laten komen, dient het te worden geleid vanuit haar innerlijke wijsheid. Daarom besloten de 4 Founders om zich te verbinden met een grotere groep van gelijkgestemde ondernemers opdat elke laag van de organisatie zou kunnen aangeraakt worden. Vanuit hun eigen invalshoek en expertise maar verbonden met hetzelfde hogere doel, draagt ieder van hen o.a. bij aan wat wij noemen ‘De organisatie van de toekomst’.

Door de bundeling van al deze individuen ontstaat een gedragen wijsheid en een kennisveld dat moeiteloos in elkaar overvloeit. Hierdoor is ConTribUte vandaag geëvolueerd tot een collectief van mensen die vanuit een gezamenlijke droom en middels co-creatie elk denkbaar transformatieproces binnen een systeem kan uittekenen, dragen en sturen.

Onze hubs

ConTribUte is een netwerk met een grootse ambitie, namelijk bijdragen aan transformatie op een groter niveau mét maatschappelijke impact. Dit vraagt het hebben van een stem op beleidsniveau binnen tal van grotere systemen. Om het volledige systeem binnen diverse sectoren met al hun niveaus en in al hun groot- en kleinheden te kunnen dragen en sturen, hebben wij diverse initiatieven ontwikkeld. Deze focussen op een bepaalde sector, pijler of tak. Ze worden bevolkt met ConTribUters en naarstig uitvoerende experten, elk binnen hun vakgebied.


Maak kennis met onze Wings, ze dragen ConTribUte mee op hun tocht, steeds verder in wording, immer uitdijend – in onafhankelijke aanhankelijkheid.

Transformatie in Zorg
Gebundeld collectief van zorgprofessionals die gezamenlijk grotere transformatietrajecten binnen de zorgsector begeleiden.

Straio
Hub die focust op strategisch ondernemerschap, duurzame organisatieontwikkeling en een humane personeelsontwikkeling.


Maak kennis met de Hubs van ConTribUte, die binnen de beschutting van ons netwerk heel mooi en krachtig werk leveren, ondersteund en ondersteunend, versterkt en versterkend.

Spirit

4Health

ConTribUte waarden. Binnen het ConTribUte-netwerk wordt op diverse manieren samengewerkt. Waar de één het geraamte van het transformatieproces vormgeeft en draagt, geeft een ander concrete invulling aan praktische noden. Beiden worden gevoed en verrijkt door de 4 ConTribUtewaarden die vanuit het kloppend hart van ons netwerk in een voortdurende stroom doorvloeien naar elke stap die wordt gezet.

Moed

Veranderen vraagt moed, durf en lef. We worden uitgedaagd om toe te geven dat een realiteit niet meer strookt met een vooropgesteld denkbeeld, maar waarin ook het nieuwe te bewandelen pad nog niet volledig is gekend. Nieuw gedachtengoed implementeren in onszelf als leider, en in de organisatie/het systeem en diens mensen, is een uitdagend proces. Het vraagt om moed, overgave en vertrouwen. ConTribUters hebben de moed om de zaken te benoemen, en om te durven confronteren waar nodig.

Verruiming

Echte transformatie start met het verruimen van de initiële vraagstelling, bestaande denkkaders en aangeleerde patronen. Het brengt ons bij de ware onderstroom van de uitdaging die de organisatie treft. Het zichtbaar maken van die onderstroom brengt het ware potentieel naar boven dat zich verschuilt in de diepte van de organisatie, het bedrijf en haar mensen. Door waar te nemen vanuit een verruimde toestand, komen we in contact met een hogere bron van inzicht en inspiratie, waardoor een groter creatief denkvermogen wordt aangesproken.

Openheid en verbinding

Het nieuwe leiden start vanuit een onderlinge verbinding en vanuit gelijkwaardigheid. Hierbij wordt het unieke potentieel van elkeen maximaal ingezet en aangesterkt. We noemen het ook wel Waarderend of Dienend Leiderschap wat in fel contrast staat met het oude en klassieke hiërarchische leiderschapsmodel dat wordt aangestuurd vanuit een analytische en rationele benadering. Leiden vanuit een open hart vraagt ook inzicht verwerven in het eigen individuele systeem en in de kwetsbaarheid die hiermee verbonden is. Dit leidt tot een groter zelfbewustzijn en een ruimer organisatiebewustzijn. Het zijn de cruciale factoren richting een duurzame, wendbare en impactvolle organisatie.

Mededogen

Mededogen wordt ook wel het ‘hoogste goed van het hart’ genoemd. Het betekent empathisch meevoelen zonder oordeel en zonder iemand de volledige verantwoordelijkheid te ontnemen voor wat er in zijn of haar werkelijkheid aanwezig is. Mededogen wil niet veranderen of bijsturen maar is met aandacht aanwezig, en erkent wat is of is geweest. Ook ConTribUte is vanuit mededogen aanwezig in het transformatieproces van haar klanten en zal nooit oordelen over eerder gemaakte keuzes of beslissingen. We behouden datgene wat goed is en versterken daar waar nodig.

Bevriende partners. ConTribUte is een steeds lerend, evoluerend en co-creatief netwerk waarin verbinding centraal staat. Daarom werken wij graag samen met andere organisaties die wij in functie van de nood of vraagstelling, graag inzetten als bevriende partners. Ben je zelf organisatiecoach en zoek je een raad van advies of sparringpartner voor jouw project? Ook daarin kan het ConTribUte-netwerk een waardevolle bijdrage leveren.

A shared dream can change the world. ConTribUte gaat niet over ons maar over ons oprecht verlangen om via veerkrachtige en bewuste organisaties bij te dragen aan een betere, misschien zelfs ‘Nieuwe Wereld’. Daarom werkt elk van ons vanuit een oprechte betrokkenheid waarbij we geven om uw organisatie alsof het die van ons zou zijn.

leer ons kennen