Voor wie. ConTribUte werkt bij voorkeur samen met organisaties zoals bedrijven, NGO’s, overheden en alle andere maatschappelijke actoren die een zeker verruimd bewustzijn in zich dragen. Die begrijpen dat ze een maatschappelijk impactvolle structuur zijn of kunnen worden. Die hun organisatie en haar profit niet enkel als een doel op zich beschouwt, maar inzien dat het bedrijf ook een middel kan zijn die duurzame impact genereert binnen een breder maatschappelijk draagvlak. Binnen dit gedachtengoed aanschouwt ConTribUte Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en haar meerwaardecreatie over de drie dimensies -People, Planet, Profit- als een evidentie.

ConTribUte verbindt zich met leidinggevenden, beleidsmakers, beslissingsnemers en stakeholders die weten dat groei zich bevindt in de verruiming van de bestaande denkkaders. Die de moed hebben om door een andere bril naar hun organisatie én naar zichzelf te kijken, dit in verbinding en openheid met ons en met elkaar. Elke verandering op systeemniveau start en/of slaagt immers vanuit het persoonlijk transformatieproces van haar leiders. Deze individuele verandering creëert een rimpeleffect dat steeds verder uitdijt waarbij de grotere lagen worden geraakt en uitgenodigd om mee in verandering te gaan. Net zoals het rimpeleffect op het water zijn dit golven van energie die zich, startend vanuit de leider, verspreiden naar de organisatie en haar processen, haar teams en haar mensen… en zo verder, haar weg banend in de bredere lagen van de maatschappij.

Wanneer. Om de uitdagingen van een steeds complexer wordende realiteit/wereld te kunnen dragen, is soms een groeiproces nodig. Dit zijn vaak grote kantelpunten in het bestaan van organisaties en haar leiders. Het is hier dat ConTribUte kan begeleiden.

Vanuit de verbinding van ons collectief helpen wij organisaties hun hoger doel te formuleren en ondersteunen hen van hieruit in een écht transformatieproces waarbij de essentie van het systeem in beweging wordt gebracht. We bewaken hierbij de volle verantwoordelijkheid voor het wederzijdse groeiproces dat volledig vrij door de klant bepaald wordt. Naast de samenwerking met onze eigen klanten, spelen we ook graag een rol in projecten van andere collega-organisatiecoaches waarbij we kunnen ingezet worden als raad van advies en sparringpartner. Zo verruimen we niet alleen de klant of onszelf, maar ook de ander die ijvert voor eenzelfde, hoger doel.

Crisis als aanzet tot verandering. Net zoals een lichaam zichzelf iedere 7 jaar hernieuwt, is een bedrijf elke 10 jaar toe aan hervorming. Dat uit zich doordat serieuze vraagstukken het bedrijfspad kruisen. Wanneer die groei- of hervormingsprocessen niet met zorg worden begeleid, riskeert de organisatie een trauma te ontwikkelen dat het floreren hypothekeert en het volle potentieel onbenut laat.

We denken o.a. aan:

 • Splitsingen en consolidaties
 • Wissels aan de top, binnen het bestuur of directies
 • Overdrachten en overnames (bv. familiebedrijven)
 • Informatisering of digitalisering van bedrijfsprocessen
 • Veranderingen in dienstverlening of in financieringsmodellen
 • Veranderende markt, klantengedragingen, aankoopprocessen,…


Ook interne werkbaarheidsproblemen tonen aan dat er nood is aan verbetering in het bedrijfsmodel.

 • Groot personeelsverloop
 • Ziekteverzuim, bore- en burn-outs
 • Ongewenst gedrag (pesterijen, roddelen,…)
 • Hogere werkcomplexiteit uitgevoerd door lager geschoolden
 • Uitdagende zoektocht naar een vervullende ‘werk-leven’ balans
 • Omgaan met kritische verwachtingen van nieuwe generaties medewerkers
 • Moeilijke interne dynamieken tussen teams (en hun leidinggevenden) onderling


Wanneer dergelijke grote veranderingen niet vanuit de basis worden gedragen maar vanuit een klassiek hiërarchische leiderschapsmodel worden opgedrongen, ontstaat de kans dat traumasporen zich ontwikkelen binnen de onderbuik van de organisatie. Dat doet de vraag rijzen of het model dat rationele beslissingen doorvoert van bovenaf, nog wel strookt met de noden van deze tijd.

Het huidige tijdsmodel van voortdurende verandering daagt organisaties meer dan ooit uit om te evolueren naar een organisatie die een vergrote wendbaarheid, Dienend én Gedeeld Leiderschap, lean efficiëntie en co-creatie voorop stelt.

Time for change?

Het is tijd voor verandering wanneer men voelt dat het aangewende economisch of het menselijk model de stroming van het systeem bemoeilijkt of blokkeert. Wanneer de identiteit van de organisatie niet meer duidelijk is, en de uitdaging oproept tot diepe reflectie. Dit zijn cruciale ankerpunten in de tijdslijn van een bedrijf of systeem die het einde van een tijdperk inluiden en vragen om hervorming, en om het gaan heruitvinden van zichzelf.

ConTribUte stapt vanuit een oprechte betrokkenheid met jou mee gedurende de hele looptijd van het transformatietraject.

Geprikkeld? Lees meer over onze aanpak, of plan een verkennend gesprek met één van onze 4 Founders.

Contacteer ons