Onze missie. ConTribUte is een netwerk van mensen die hun passie, kennis en expertise hebben gebundeld tot een atypisch ondernemerscollectief met een gemeenschappelijke droom: échte duurzame transformatie genereren binnen bedrijven, overheden, profit- en non-profitorganisaties, NGO’s en alle andere maatschappelijke actoren.

Dienend Leiderschap

ConTribUte wil bijdragen aan het scheppen van wendbare systemen met wakkere, (zelf)bewuste leiders en gepassioneerde medewerkers die vanuit hun ware potentie en kracht de organisatie helpen transformeren van groei naar bloei. Door maatschappelijke structuren en hun mensen op te tillen naar de beste versie van zichzelf staan zowel mens als organisatie stevig verankerd in een sterk veranderende wereld. Hierdoor trachten wij de dieperliggende reden van ons gezamenlijk verlangen vorm te geven, namelijk: bijdragen aan een mooiere, Nieuwe Wereld waarin Dienend Leiderschap en waarden zoals co-creatie, gelijkwaardigheid en authenticiteit voorop staan. Dit vraagt een diepgaand en verrijkend transformatieproces op zowel organisatorisch als individueel niveau, en een aanpak binnen elke laag van het systeem of de organisatie.

lees meer
over onze aanpak

Impact genereren

ConTribUte ontmoet organisaties die zich op een uitdagend overgangs- of veranderingsmoment bevinden, of die worstelen met een complexe missie- of roepingsvraag. Die zich bewust zijn dat het huidige organisatiemodel niet langer volstaat om een harmonieuze flow te genereren tussen mensen, processen en systemen. Wij gaan de verbinding aan met leiders en beleidsmakers die de moed hebben zichzelf en hun vertrouwde systemen in vraag te stellen, en die bereid zijn in overgave te gaan aan het ‘niet-weten’. ConTribUte werkt daarom bij voorkeur samen met organisaties die ruimer durven denken. Die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet als een optie maar als een evidentie aanschouwen, en die begrijpen dat zij middels duurzame waardencreatie een generatieoverschrijdende impact kunnen genereren.

lees meer
over onze doelgroep

Onze kracht. ConTribUte is een bundeling van betrokken ervaringsdeskundigen die elk vanuit hun invalshoek en expertise ‘met de botten in de modder’ hebben gestaan. Ongeacht de persoonlijke achtergrond of professionele uitingsvorm van onze mensen, draagt elke ConTribUter hetzelfde DNA in zich. Dat maakt dat wij onderling eenzelfde hoger doel nastreven vanuit een gelijke mindset, maar ook in staat zijn om de taal van u, onze klant, door en door te begrijpen en te spreken. Bovendien werken wij niet als losstaande entiteiten, maar als een team dat gelijktijdig binnen elk niveau van de organisatie inzetbaar is, en dat middels een natuurlijke synergie voortdurend voor en achter de schermen met elkaar in verbinding staat. Zo worden dieperliggende noden veel sneller opgemerkt en kunnen transformatieprocessen bijzonder efficiënt aangepakt worden.

lees meer
over wie we zijn

Onze visie. Klassieke organisatiestructuren en systemen zijn gebouwd om te functioneren binnen een voorspelbare en stabiele wereld. Ze worden vaak gekenmerkt door een hiërarchisch leiderschap en een volgzame uitvoering waarin te weinig ruimte is voor het persoonlijk potentieel van elk individu. De benadering is hoofdzakelijk analytisch en rationeel, en bij problemen hoort een typische ‘oorzaak-gevolg’ aanpak. Burn- en bore-outs, een hoge turnover, de war-on- talent, enz. bewijzen dat deze dam op breken staat doordat tal van organisatiesystemen beginnen sputteren in een steeds sneller evoluerende realiteit.

Het ‘oude denken’ verliest haar grip waardoor de nood stijgt om alles als een levend systeem te zien dat voortdurend in evolutie is. ConTribUte benadert deze levende (bedrijfs)systemen op een holistische manier waarbij de essentie van het systeem en diens leiders worden uitgedaagd om in verandering te gaan. We kantelen de initiële vraag en zetten de werkelijke, vaak verborgen nood, in het licht. Hierdoor wordt het gedeelde doel van een organisatie zichtbaar, en kan het volle potentieel worden aangesproken.

Hoe kunnen wij jouw onderneming opnieuw laten floreren? ConTribUte doet vertragen en verruimen, verbinden en verdiepen. We zijn een vertrouwenspartner die de materie beheerst, het proces faciliteert, en de verandering aanstuurt van begin tot eind. We kijken niet toe vanaf de zijlijn maar zitten gedurende het hele traject als een ware copiloot mee achter het stuur. Hierbij gaan we een resultaatsverbintenis aan en laten we pas los wanneer we voelen dat de tijd rijp is.

Benieuwd hoe wij aan de slag gaan met de startvraag binnen jouw bedrijf of organisatie? Leer ons vrijblijvend kennen, of laat je prikkelen door enkele van onze boeiende cases.

plan
een kennismakings-
gesprek