Het ‘Nieuwe Denken’. Veel leiders bevinden zich IN hun bedrijf en slagen er niet in om met een externe bril te kijken naar de uitdaging die zich laat zien. Ze zitten vast in een verouderde manier van denken dat hoofzakelijk probleem-gevolg, of actie-reactie georiënteerd is. Zo blijft men rondjes draaien in de gekende context (HR, Marketing, Finance,…) doordat de uitdaging of probleemstelling niet aan een overkoepelende en/of een individuele roepingsvraag wordt gekoppeld.

Elk organisatievraagstuk is uniek, zo ook onze aanpak. ConTribUte stapt weg van de platgetreden paden, aangeleerde systemen en bestaande denkkaders. We slaan de brug tussen doordachte ratio en onweerlegbare intuïtie en gaan van hieruit samen met onze klant op pad. Het is het pad van verruiming waarbij wordt gewerkt vanuit een intense betrokkenheid en wederzijds vertrouwen.

Rationeel en intuïtief. Doordat we werken vanuit een gebundeld collectief, heeft het ConTribUte-netwerk alles in huis: van high level academici en sterke organisatiecoaches, tot juristen, financieel en HR experten, binnenhuisarchitecten, psychiaters, kunstenaars, coaches in persoonlijkheidsontwikkeling, enz. Onze rugzak zit gevuld met een doorleefde kennis van elk denkbaar organisatiemodel, en het DNA van elke ConTribUter is hetzelfde ongeacht de uitingsvorm. Hierdoor kunnen wij ook als denktank mee worden ingeschakeld binnen elke sector, systeem of tak van de maatschappij: van overheid tot schoolsystemen, van bedrijven tot gezondheidszorg, enz. Dankzij onze typische rationeel-intuïtieve aanpak, volgen wij geen gestroomlijnde en geijkte procedures, maar bewegen we voortdurend mee met de deining die het proces genereert. Hierdoor leren wij organisaties op een autonome manier met ongekende uitdagingen om te gaan en creëren wij geen afhankelijkheid van onze aanwezigheid. Het is vanuit deze vrije maar intense betrokkenheid, of vanuit een ‘onafhankelijke aanhankelijkheid’ dat wij naast onze klanten meewandelen, en dit vanaf de start tot aan de eindmeet.

Van groei naar bloei: de 4 fasen van verandering

eerste fase

verstilling

Typisch voor het ConTribUte gedachtengoed is dat we niet zozeer naar de uitdaging op zich kijken, maar dat we vooral gaan uitdiepen wat zich daaronder bevindt. Daarom wordt de startvraag gekanteld totdat we ontdekken wat ze in essentie inhoudt en waar deze naartoe kan gaan. Hiervoor hanteren wij veelal een systemische bril die de onzichtbare onderstroom van een uitdaging in het licht plaatst. Dit is de fase van verstilling en verkenning, en van diepgaand invoelen in wat werkelijk speelt en om aandacht vraagt.

tweede fase

ontbolstering

Het is net in die energetische onderstroom dat zich een schat aan wijsheid, onontgonnen potentieel en creativiteit bevindt. We vergelijken het wel eens met een bolster vol pijnlijke stekels die, wanneer de schil wordt opengebroken, haar ware kern boordevol unieke en vruchtbare zaden laat zien. Welk ongekende potentie schuilt er in jouw organisatie?

3de fase

transformatie & groei

Na een doorgedreven analyse en bevraging op elk niveau van de organisatie, wordt de architectuur uitgetekend waarop ConTribUte het hele verloop van het groeitraject faciliteert. Hierbij schakelen wij extra hulplijnen in vanuit ons netwerk en diens hubs, zodat de organisatie zowel op vlak van structuur als cultuur begeleid wordt vanuit de typische ConTribUte-energie. Zo kan de potentie van een systeem en haar mensen zich ontplooien en ontwikkelen. Net zoals de zaden die in de bolster verscholen lagen, kiemen en uitgroeien tot een krachtig plant.

fase 4

verspreiding

ConTribUte zorgt ervoor dat de onontgonnen potentie met de juiste ingrediënten wordt gevoed. Het maakt dat ‘de jonge plant’ tot volle wasdom komt, en verder evolueert tot een waarachtige en sterke boom die op zijn beurt nieuwe zaden verspreidt. Dit zijn ideeën, gedachten en talenten waarin nieuwe mogelijkheden en kansen wachten om gezien en gevoed te worden. Voor ons is de cirkel pas rond wanneer we voelen dat de leider autonoom zijn eigen koers verder kan varen, gedragen door, en aangesterkt met een verruimd persoonlijk- en organisatiebewustzijn.

Welk onbenut potentieel laat jouw organisatie liggen?

Heb je graag een dieper inzicht in onze manier van werken? Leer ons dan beter kennen via een persoonlijk gesprek, lees meer over onze waarden of laat je meenemen door één van onze cases en testimonials.

Contacteer ons